Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được xem là xu hướng tất yếu thế giới hiện nay. VietGroup dành tâm huyết nghiên cứu, đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo, “năng lượng xanh” góp phần tạo nên giải pháp dịch chuyển năng lượng tại Việt Nam trong thời gian tới.