THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT GROUP

Trụ sở Miền Trung 

251A Quang Trung, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

+84(0232) 393 66 88

Trụ sở Miền Nam  

2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: vietgroup9999@gmail.com

Hotline: +84 93 138 96 66

Website: www.vietgroupvn.com