VIETGROUP CENTRAL PLAZA

  • Tên Dự án: VietGroup Central Plaza
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Việt Group
  • Tư vấn thiết kế kiến trúc: Marques & Jordy Co.Ltd (London)
  • Tư vấn thiết kế nội thất: Marques & Jordy Co.Ltd (London)
Danh mục: