SAIGON QUANGBINH HOTEL

 

  • Tên Dự án: Khách sạn Sài gòn Quảng Bình;
  • Quy mô: Tiêu chuẩn 4 sao Quốc tế;
Danh mục: