SAIGON QUANGBINH HOTEL

 

  • Tên Dự án: Khách sạn Sài gòn Quảng Bình;
  • Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, TP Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam;
  • Quy mô: Tiêu chuẩn 4 sao Quốc tế;
Danh mục: