SAI GON PHONG NHA HOTEL

  • Tên Dự án: Khách sạn Sài Gòn Phong Nha
  • Quy mô dự án: Tiêu chuẩn khách sạn 3 sao
  • Địa chỉ: Bến thuyền vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.
Danh mục: