RADISSON HOTEL

  • Tên Dự án: Palace Hotel;
  • Nhà quản lý vận hành: Radisson Hotel Group;
  • Tư vấn thiết kế kiến trúc: Marques & Jordy Co.Ltd (London);
  • Tư vấn thiết kế nội thất: Marques & Jordy Co.Ltd (London);
  • Tư vấn thiết kế MEP: Indonechine Enginering Việt Nam;
  • Quy mô : Tiêu chuẩn: 4 sao Quốc tế thương hiệu Radison
  • Dự án khởi công : tháng 10 năm 2019
  • Dự kiến vận hành : Quý IV năm 2021
Danh mục: