MELIA PARK HOTEL & RESORTS

 • Tên Dự án: Melia Park Hotel & Resort
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Việt Group
 • Nhà quản lý vận hành: Melia Hotel International
 • Đơn vị thiết kế kiến trúc: Marques & Jordy Co.Ltd (London)
 • Đơn vị thiết kế nội thất: Marques & Jordy Co.Ltd (London)
 • Đơn vị thiết kế MEP: Indochine Enginering Viet Nam
 • Tình hình thực hiện Dự án:
  • –  Khối khách sạn : Đã hoàn thành phần xây dựng phần thô
  • –  Khối Villas : Kế hoạch triển khai Quý II năm 2021
Danh mục: