28 doanh nghiệp “rót” hơn 92.000 tỷ đồng vào Quảng Bình. More than 92.000 billion VND was poured into Quang Binh by 28 real estate investors

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2021, UBND tỉnh Quảng bình trao quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác cho 28 nhà đầu tư thực hiện 35 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 92.000 tỷ đồng.

At the Investment Promotion Conference 2021, the People’s Committee of Quang Binh province handed over investment policy decisions and cooperation memorandums to 28 investors to implement 35 projects with a total registered capital of more than 92,000 billion VND.

Chiều 17/1, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021 với chủ đề “tiềm năng, an toàn và khác biệt”. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung Ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và 500 công ty, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã, đang và sẽ đầu tư vào Quảng Bình.

On the afternoon of January 17, the People’s Committee of Quang Binh province held an investment promotion conference in 2021 with the theme “potential, safe and different”. Attending the conference were Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung, representatives of leaders of ministries, central agencies, leaders of Quang Binh province and 500 companies, corporations and enterprises inside and outside the province that have been, are and will be investing. invest in Quang Binh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2021

Delegates attending the Quang Binh Provincial Investment Promotion Conference 2021

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021 nhằm thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước khảo sát, tìm kiếm các cơ hội đầu tư để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với các dự án động lực, góp phần phát triển bền vững kinh tế – xã hội.

Investment promotion conference in 2021 aims to attract domestic and foreign organizations, businesses, and investors to survey and look for investment opportunities to effectively exploit the potential and strengths of the province with projects in the province. motivational projects, contributing to sustainable socio-economic development.

Đây cũng là diễn đàn quan trọng để tỉnh Quảng Bình và các nhà đầu tư nhìn nhận lại quá trình sau hai năm thực hiện cam kết đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai, đón đầu sự phục hồi nhanh chóng của kinh tế hậu đại dịch Covid-19.

This is also an important forum for Quang Binh province and investors to review the process after two years of implementing investment commitments in Quang Binh province from the 2018 Investment Promotion Conference to focus on solving problems. difficulties and obstacles, speeding up the implementation of ongoing projects, anticipating the rapid economic recovery after the Covid-19 pandemic.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Quảng Bình nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trên hành lang phát triển kinh tế Đông – Tây, tỉnh có hệ thống giao thông thuận lợi. Đặc biệt, Quảng Bình có Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng với diện tích hơn 123.000 ha, được mệnh danh là “Vương quốc hang động” của thế giới. Những lợi thế đó đã giúp Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch mạo hiểm và thiên đường khám phá trải nghiệm hàng đầu Châu Á.

Speaking at the opening ceremony, Mr. Tran Thang – Chairman of Quang Binh Provincial People’s Committee – said that Quang Binh is located in an important strategic position on the East-West economic development corridor, the province has a convenient transportation system. In particular, Quang Binh has a World Natural Heritage Site Phong Nha – Ke Bang National Park with an area of ​​more than 123,000 hectares, dubbed the “Kingdom of Caves” of the world. Those advantages have helped Quang Binh become Asia’s leading adventure tourism center and adventure discovery paradise.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021. Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung speaking at the Investment Promotion Conference in Quang Binh province in 2021.

Giai đoạn 2021-2023, tỉnh Quảng Bình kêu gọi đầu tư 62 dự án trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – năng lượng – thương mại, du lịch và phát triển kết cấu hạ tầng.

In the period 2021-2023, Quang Binh province calls for investment in 62 projects in the fields of agriculture, industry – energy – commerce, tourism and infrastructure development.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao quyết định đầu tư của Chính phủ cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2, công suất 1.200MW, tổng mức đầu tư 48.156 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và dự án sân golf Bảo Ninh, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng của Tập đoàn Trường Thịnh.

At the conference, Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung presented the Government’s investment decision for the Quang Trach 2 Thermal Power Plant project, with a capacity of 1,200MW, a total investment of 48,156 billion VND of Vietnam Electricity and Bao Ninh golf course project, total investment of 800 billion VND of Truong Thinh Group.

Tiếp đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 28 nhà đầu tư thực hiện 35 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 92 nghìn tỷ đồng. Trong đó, trao quyết định chủ trương đầu tư cho 11 nhà đầu tư thực hiện 13 dự án đầu tư với tổng vốn 22.195 tỷ đồng; trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 17 nhà đầu tư thực hiện 22 dự án với tổng vốn đăng ký 69.887 tỷ đồng.

Then, leaders of Quang Binh Provincial People’s Committee handed over investment policy decisions and investment cooperation memorandums to 28 investors to implement 35 projects with a total registered capital of more than 92 trillion dong. In which, the decision on investment policy was given to 11 investors to implement 13 investment projects with a total capital of 22,195 billion VND; awarded a memorandum of understanding on investment cooperation to 17 investors implementing 22 projects with a total registered capital of VND69,887 billion.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Bình tiến hành khởi động hai dự án động lực của tỉnh là dự án đường ven biển- cầu Nhật Lệ 3 và dự án mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không Đồng Hới.

At the same time, the People’s Committee of Quang Binh province started two motivational projects of the province, namely the coastal road project – Nhat Le 3 bridge and the project to expand the airport airport of Dong Hoi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Quảng Bình trong việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư ngay từ đầu năm 2021 trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của vùng đất đến với các nhà đầu tư sẽ có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn.

Speaking at the Investment Promotion Conference in Quang Binh province in 2021, Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung highly appreciated the efforts and determination of Quang Binh province in organizing the investment promotion conference right from the start. In early 2021, on the eve of the 13th National Party Congress to introduce the potential and strengths of the land to investors, it will have a large influence and spread.

UBND tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 28 nhà đầu tư thực hiện 35 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 92 nghìn tỷ đồng.                                                                                                                                                                                                                     The People’s Committee of Quang Binh province has awarded investment policy decisions and investment cooperation memorandums to 28 investors to implement 35 projects with a total registered capital of more than 92 trillion VND.

Phó Thủ tướng nêu rõ, để đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh Quảng Bình cần tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, trọng tâm là tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch thông thoáng, thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư; đồng thời xây dựng hệ thống chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự hài lòng của người dân.

In order to innovate investment promotion activities, Quang Binh province needs to focus on administrative reform, especially administrative procedures, focusing on creating breakthroughs in administrative procedure reform, the Deputy Prime Minister said. building e-government, smart city, creating a transparent business investment environment, really attractive to investors; at the same time, build an effective and efficient system of government at all levels, ensuring people’s satisfaction.

Tỉnh Quảng Bình tiến hành khởi động hai dự án động lực của tỉnh là dự án đường ven biển-cầu Nhật Lệ 3 và dự án mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không Đồng Hới.

Quang Binh province kicked off two provincial dynamic projects, the coastal road project – Nhat Le 3 bridge and the airport expansion project at Dong Hoi airport.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã đề nghị các Bộ, ngành Trung ương giúp đỡ Quảng Bình thực hiện tái cơ cấu và phát triển công nghiệp, cân đối nguồn lực và tạo mọi điều kiện giúp Quảng Bình triển khai dự án bảo đảm bảo tiến độ, hiệu quả.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Phó Thủ tướng lưu ý cần thực hiện đúng các cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư nhanh, triển khai đầu tư đúng tiến độ đã cam kết; đồng thời đề cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung also asked central ministries and branches to assist Quang Binh in restructuring and industrial development, balancing resources and creating all conditions to help Quang Binh implement projects to ensure progress and efficiency.For the business community and investors, the Deputy Prime Minister noted that it is necessary to strictly comply with investment commitments, remember to invest, disburse investment capital quickly, deploy investment according to the committed schedule; at the same time, raise awareness and responsibility in environmental protection; responsibility to society and the community.

(Nguồn Báo Dân Trí)

(Source Dan Tri Newspaper)

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/28-doanh-nghiep-rot-hon-92000-ty-dong-vao-quang-binh-20210117172137921.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *